Viet Nam Affiliate

Viet Nam Affiliate | Toidicode.com (thanhtaivtt)

Description

Việt Nam affiliate tools là công cụ cho phép bạn chuyển đổi các link trên post của bạn thành link affiliate hỗ trợ tracking chi tiết, đầy đủ.

Tính năng

Việt Nam Affiliate hỗ trợ các bạn làm affiliate có thể dễ dàng chuyển đổi link trên site thành link affiliate, thích nghi với tất cả các network hiện nay. Với các tính năng sau:

 1. Chuyển đổi link thường thành link affiliate.
 2. Thống kê số lượng click vào link affiliate từ bài viết nào?, địa chỉ IP là gì?, lúc nào?,…
 3. Hỗ trợ nhảy tab mới nếu cần.
 4. Hỗ trợ chuyển link về nofolow.
 5. Cho phép bạn tự xác định link chuyển đổi một cách dễ dàng nhất.

Installation

Sau khi cài đặt từ WordPress Plugins
Bạn vào mục Settings => Viet Nam affiliate để tiến hành điền mã affiliate ID và deeplink của nhà cung cấp.
Dưới đây là một số ví dụ với một số nhà cung cấp ở Việt Nam, còn các nhà cung cấp khác các bạn làm tương tự nhé! 😀

 • Với Accesstrade: Affiliate ID của bạn là dãy số phía sau /deep_link/
  VD: https://pub.accesstrade.vn/deep_link/4348612944657433074 thì affiliateID của bạn là 4348612944657433074

 • Với Masoffer: Affiliate ID của bạn là dãy kí tự sau https://go.masoffer.net/v1/
  VD: https://go.masoffer.net/v1/U2DZYPePtib_erTxiw9bGLvh_4fbjJydfhPv9YUWLFM?url=https%3A%2F%2Fshopee.vn thì affiliate của bạn là U2DZYPePtib_erTxiw9bGLvh_4fbjJydfhPv9YUWLFM

 • Với Adpia: Affiliate ID của bạn là dãy kí tự sau https://adpia.vn/api/v1/deeplink/?a=
  VD: https://adpia.vn/api/v1/deeplink/?a=A100002861&url=https://shopee.vn thì affiliate của bạn là A100002861

Plugin author

Toidicode.com (thanhtaivtt)

Plugin official website address

https://wordpress.org/plugins/viet-nam-affiliate/
If you encounter problems in using the Viet Nam Affiliate plugin, you can comment below, and I will try my best to help you solve the problem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *